Info sessies voor clubsecretariaat

Met de start van het nieuwe seizoen voor de deur en de daarmee samenhangende administratieve handelingen mbt de inschrijvingen van spelers worden er info sessies georganiseerd voor clubsecretarissen  belast met het afhandelen van de inschrijvingen.

Dit gezien de inschrijvingsprocedure aangepast is. Meer informatie over deze sessies is te vinden via de club login (MyKBIJF).


Posted on September 5, 2008 at 11:42 by MV

News archive