België en Nederland samen aan de start voor de Eredivisie België en Nederland samen aan de start voor de Eredivisie

Beste Sportvrienden,

 

Na een spannend seizoen te hebben afgesloten kijken we allemaal weer uit naar het nieuwe ijshockey seizoen.

In aanloop van dit nieuwe seizoen heb ik meermaals contact gehad met de clubs uit de Ere en de National league om te peilen hoe de zaken ervoor staan. Al snel kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat ook de financiële crisis helaas heeft toegeslagen bij onze clubs. Dit met als gevolg dat 2 clubs in de Eredivisie zouden afvallen en we verder moesten met 3 clubs.

U kunt begrijpen dat het geen zin heeft om een competitie op te zetten met 3 teams in de Eredivisie. Voor mij was dit het teken dat het moment rijp was om ingrijpende maatregelen te nemen ten behoeve van onze toekomstige ijshockey sport.

Nivelleren was hier het sleutelwoord.

De Eredivisie een stapje terug en bouwen aan een beleid op lange termijn met als focus de ontwikkeling van onze eigen jeugd, met als doelstelling zoveel mogelijke Belgische spelers in de Ere divisie. Daarnaast de National League helpen een stapje hoger te laten presteren door beleidsmaatregelen die ook deze clubs ondersteunen in de ontwikkeling van hun club en spelers.

De keuze was dus gemaakt: 1 gezamenlijke Ere en National League.

Hierbij ontstaat het risico dat er een leegloop plaatsvindt van onze beste spelers in België welke een directe impact op de Nationaal Team werking heeft. Dit wilde ik te allen tijde vermijden omdat hierdoor ook de jeugdwerking in het gedrang komt. Aangezien onze jonge jongens opkijken naar deze boegbeelden en daar veel van kunnen leren.

Na overleg met de Raad van Bestuur hebben we een strategische keuze gemaakt zijnde:

Nivelleren en behoudt van onze goede spelers !!!

Daarom zijn er laatste weken, zelfs maanden,  intensieve contacten geweest tussen België en Nederland bij monde van de Voorzitter van de NYB, Dhr Joop Vullers en mijzelf. Hierbij hebben we gekeken hoe we de goede relatie breder kunnen gebruiken ten behoeve van onze sport op langere termijn, met een schitterend resultaat als gevolg:

2  (White Caps en HIJC), en op termijn misschien 3 (Leuven Chiefs) Belgische ploegen zullen deelnemen aan de Nederlandse competitie voor de Eredivisie.

Gedurende de komende maanden zullen alle details op bestuurlijk vlak uitgewerkt worden. Wel staat vast dat de Belgische clubs geen lid zullen worden van de NYB en dat de samenwerking voor meerdere jaren dient te worden uitgewerkt.

Het bestuur van de KBIJF en NYB zijn zeer enthousiast over deze samenwerking en ik kijk dan ook uit naar de spannende wedstrijden binnen deze competitie.

 

Sportieve groeten,

Pascal Nuchelmans, Voorzitter KBIJF


Posted on June 15, 2010 at 08:46 by JC

News archive