Reminder aangifte ongeval

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?
We zetten de te volgen stappen op een rijtje :
1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
2. De club/federatie voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
4. Stuur het ongevalaangifte formulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota's (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …)
verslagen, enz. op naar volgend adres :
N.V. A R E N A
JOZEF II-STRAAT 36-38  
B-1000 BRUSSEL
De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.
5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een
ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
6. Alle bijkomende onkostennota's kan U ons best onmiddellijk overmaken zodat wij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.
deze info is allemaal terug te vinden in de linkerkolom op de site "medical"


Posted on November 23, 2011 at 15:42 by CH

News archive