BESTUURSVERANDERINGEN BIJ HASKEY HASSELT BESTUURSVERANDERINGEN BIJ HASKEY HASSELT

Op de algemene ledenvergadering van 28 augustus jl. hebben de voorzitter van Haskey Hasselt, Erik Martens, en zijn dochter/penningmeester Kim Martens, omwille van privéredenen hun ontslag ingediend. Pedro Del Rio, voorheen ondervoorzitter van de club, zal het voorzitterschap overnemen. De club is op zoek naar een geschikte kandidaat voor het invullen van de functie van penningmeester.

De bestuursleden en de leden van Haskey wensen Erik en Kim Martens te bedanken voor de goede samenwerking tijdens het vorige seizoen.


Posted on September 3, 2010 at 21:45 by JC

News archive