STRIKTE TOEPASSING VAN AANVANGSUREN STRIKTE TOEPASSING VAN AANVANGSUREN

De Scheidsrechtercommissie herinnert er nogmaals aan dat de scheidsrechters zeer streng zullen toezien op het aanvangsuur van de wedstrijden. Bij het te laat beginnen van de wedstrijd zal er aan de thuisploeg een 2-minutenstraf gegeven worden voor "Delaying the game". Ook als bv. het bezoekende team te laat van het ijs gaat bij de opwarming zal dezelfde straf worden opgelegd. Zelfde regel bij het betreden van het ijs na een dweilpauze.

Alleen bij overmacht (vb.regen op een openluchtijsbaan...) beoordeelt de scheidsrechter of er al dan niet een straf moet gegeven worden.

Posted on October 10, 2007 at 12:13 by MK

News archive