TRANSFERPERIODE T&M 31 MEI 2009

Indien een speler wenst te transfereren van club A naar club B dan dient de speler enkel en alleen via een aangetekend schrijven zijn aanvraag voor transfer te richten aan de KBIJF vzw, T.a.v. Muriel Poortmans, Larikslaan 14, 2200 Herentals, met vermelding van: Naam, Voornaam, Geboortedatum, Adres, Licentienummer, Club die men wenst te verlaten en de club waar men wenst bij aan te sluiten. Deze laatst vermelde club dient de aanvraag mee te ondertekenen. Het versturen van het aangetekend schrijven dient te gebeuren in de maand mei (datum poststempel geldt als bewijs).

Eventueel kan u bijgevoegd formulier als voorbeeld gebruiken.


Posted on May 13, 2009 at 11:48 by MK

News archive