WK SENIOREN in Zagreb: BELGISCHE KLACHT VERWORPEN

Na afloop van de wedstrijd België-Croatië van 11.04.2007 (uitslag: 4-13 voor Croatië) diende de Belgische delegatie ter plaatse en de KBIJF bij de IIHF een klacht in wegens het opstellen van Croatische spelers die niet op het wedstrijdblad vermeld waren. Deze klacht is zowel door het directiecomité in Zagreb als door de IIHF verworpen.
België zal dus volgend jaar niet in eerste divisie spelen en blijft zilveren medaille behouden.
U kan alle onze verslagen raadplegen via onze site (RBIHF.be) door op “National Teams” te klikken, vervolgens op “Seniors” en eens op deze pagina op “News”.
Voor de statistieken van alle wedstrijden en ploegsammenstellingen:
iihf.com (WS IIA).

A l’issue de la rencontre Belgique-Croatie du 11.04.2007 (résultat: 4-13 pour les Croates), la délégation belge sur place et la FRBHG avaient déposé une plainte pour alignement de joueurs croates qui n’étaient pas renseignés sur la feuille de match. Cette plainte a été rejetée aussi bien par le comité de direction à Zagreb que par la IIHF.
La Belgique n’évoluera donc pas l’année prochaine en division 1 et conserve sa médaille d’argent.
Vous pouvez consulter tous nos compte-rendus via notre site (RBIHF.be) en cliquant sur « National Teams », ensuite sur «Seniors» et arrivé sur cette page, sur « news ».
Voor de statistieken van alle wedstrijden en ploegsammenstellingen:
iihf.com (WS IIA).
Posted on April 19, 2007 at 09:20 by

News archive