'Nivea for Men'... IHC LEUVEN WINT ! (Meer inlichtingen, 08.09.2010) 'Nivea for Men'... IHC LEUVEN WINT !   (Meer inlichtingen, 08.09.2010)

"YES, WE DID IT" waren de eerste triomfantelijke woorden van IHC Leuven-voorzitter Filip Uyttebroeck nadat vaststond dat zij de winnaars waren van de fotowedstrijd "NIVEA FOR MEN". "In het totaal behaalden we 4.547 stemmen en waren verschillende bootlengtes voor op een Gentse roeiclub.

Maar we hebben er ook alles aan gedaan!  De foto is genomen op 17 juli op het Ladeuzeplein in Leuven. De mensen op de foto zijn Bart De Keyser, Dennis Vanvuchelen en ikzelf, alle drie van IHCL. 

Ik wens graag de grote inzet te onderlijnen van iedereen binnen en buiten de club.We kunnen met z'n allen fier stellen 'We are Ice Hockey'.....en de 3.000€ is graag meegenomen" aldus de nieuwe Leuvense voorzitter.

 

Zoals beloofd houden we jullie, ten titel van inlichting, op de hoogte van het verdere verloop van deze wedstrijd & overwinning. In bijlage (link hieronder), een artikel van Het Nieuwsblad. Er zou ook nog een verschijning komen in HLN. Verder heeft er een filmploeg van RTL opnames gemaakt, die in de loop van 2011 zouden gebruikt worden.

De affichering in alle Belgische bushokjes zou voorzien zijn eind september, begin oktober.


Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=802UVMQ2
Posted on September 5, 2010 at 15:37 by MK

News archive