Algemene vergadering RBIHF Algemene vergadering RBIHF

Naar jaarlijkse gewoonte is afgelopen vrijdag 22 augustus in Berchem de jaarlijkse algemene vergadering van de RBIHF doorgegaan.

Met slechts 1 afwezige club opende voorzitter Pascal nuchelmans om 20u10 de vergadering.

In zijn openingstoespraak overliep Pascal het vorige seizoen waarbij hij de verdere herstructurering binnen de RBIHF centraal zette. Ondermeer de veranderingen binnen de recreanten divisie en de toevoeging van een 2de divisie werden toegelicht.

Ook de nationale teams werden afgelopen jaar geherstructureerd, de uitslagen bij de Senioren lagen beneden de verwachtingen, enkel het u20 team kwamen met edelmetaal thuis. Het verbondsbestuur voorziet een verbetering van de prestaties in het komende seizoen.

Vanaf dit jaar zal ook een vaste secretariaatsmedewerker in dienst genomen worden. Per 8 september zal een externe kracht halftijds ons secretariaat in Berchem bemannen. Terzelfder tijd neemt Saskia Goetgeluck afscheid van het secretariaatswerk om gezondheidsredenen.

Financieel beheerder Hub Van Grinsven gaf een overzicht over de financiële situatie van de RBIHF en gaf wat uitleg bij de begroting en realisatie van het afgelopen seizoen, waaruit blijkt dat de RBIHF opnieuw een seizoen eindigt met een overschot.

Door de steeds grotere inpakt van Multi media, onderzoekt de RBIHF de mogelijkheid om ijshockey wedstrijden mbv video streaming beschikbaar te maken. De gesprekken hierom lopen waardoor mogelijk reeds het volgende seizoen een start kan gemaakt worden.

De vergadering werd alweer zeer positief afgesloten om 21u50.

Posted on August 28, 2014 at 18:28 by MV

News archive