Level 3 coaching seminarie komt eraan ! Level 3 coaching seminarie komt eraan !

In 2002 startte de RBIHF met de organisatie van de eerste LTP-cursus onder leiding van Johan Bollue.

De cursussen bleken al snel een succesvolle formule te zijn en na verloop van tijd werden evenzeer Level 1 en Level 2 toegevoegd aan het RBIHF certification coaching programma. Omwille van de erg positieve impact en de grootschalige interesse worden nu jaarlijks Lear To Play (LTP), coach Level 1 en coach level 2 aangeboden.

16 jaar na de start van dit initiatief plant de RBIHF nu ook een vervolg voor de talrijke Level 2 coaches die het land rijk is. Tot op heden was nog nooit een Coaching Level 3 opgezet omwille van de omvang en duur van de cursus. Daar waar LTP, L1 en L2 theoretisch afgehandeld worden in 2 lesdagen neemt een Level 3 opleiding een week (5 dagen) in beslag.

Om de opleiding maximaal toegankelijk te maken zullen de lesdelen opgesplitst worden over verschillende lesdagen/lesmomenten welke doorgang vinden op weekdagavonden en tijdens weekeinddagen buiten het reguliere seizoen.

Op 1 en 2 september zal de Level 3 cursus aanvangen in Mechelen, omwille van de opdrachten en additionele lesmomenten voorzien wij dat de finale lesdagen mogelijks pas in April of Mei zullen plaatsvinden.
Op dit ogenblik beschikken we nog niet over alle details maar alle deelnemers zullen dit zo snel als beschikbaar doorgestuurd krijgen (kostrijs, programma, …)

Heb je interesse om hieraan deel te nemen, aarzel dan niet om je in te schrijven per email met vermelding van je naam, voornaam en licentienummer. Opgelet, enkel houders van een actieve coaching licentie Level 2 komen in aanmerking tot deelname.

Posted on August 9, 2018 at 09:30 by MV

News archive