U kunt de Actiecomité HARD/T VOOR IJS steunen ! U kunt de Actiecomité HARD/T VOOR IJS steunen !

Actiecomité HARD/T VOOR IJS, dat de belangen van de ijssportclubs van ijsbaan Ruggeveld vertegenwoordigt, is genomineerd voor de 'Fraenken Teut 2010'.

Met het uitreiken van de Fraenken Teut, een initiatief van de PVDA, wil deze politieke partij initiatieven en organisaties, die al te dikwijls in de marge van de grote verslaggeving blijven, in de bloemetjes zetten. Initiatieven en organisaties die eigenlijk alle aandacht verdienen, omdat ze opkomen voor meer rechten, voor beter werk, voor betere leefomstandigheden, voor meer gezondheid…

Voor vervolg, klik op de  pdf-link hieronder... 


http://www.hardtvoorijs.be/
Posted on January 14, 2011 at 23:45 by MK

News archive