Bericht van de voorzitter

Als voorzittter van de Inlinecommissie heb ik kennis genomen van het verslag van de recente vergadering van de technische commissie(TEC).Tot mijn grote vreugde stel ik vast dat de TEC verdienstelijk werk levert en ik sta erop alle betrokkenen te danken voor hun positieve inbreng en medewerking. Dergelijke inzet wijst erop dat we op dezelfde golflengte zitten en proberen onze sport op een beter niveau te brengen.
Dit verslag van de TEC zal besproken/aangepast /bekrachtigd worden t.g.v. de eerstvolgende CIL-vergadering.
 
Met sportieve groeten
 
Myriam Van Buggenhout
Voorzitter Cil -commissie
Posted on September 6, 2010 at 10:35 by RVE

News archive