Bestuurswissel bij Olympia Heist Bestuurswissel bij Olympia Heist

16 maanden na de nieuwe opstart van Olympia Heist op den Berg heeft Chris Kaelen zijn functie als voorzitter naast zich neergelegd, ook Stefan Casteels en Patrik van den Acker plaatste afgelopen maand een punt achter hun bestuursmandaat.

Hierdoor moest Olympia halsoverkop opzoek naar nieuwe bestuursleden om het roer van de sterk groeiende club stevig in de hand te houden. Een oplossing kwam er na een algemene leden vergadering waarop verschillende clubleden zich kandidaat stelden voor een bestuursfunctie.

Wilfried Buys neemt het roer over van Chris Kaelen als nieuwe voorzitter, Francis Glassee blijft ondervoorzitter en Wauters Godelieve is voortaan de nieuwe penning meester, Rita Geerts verzorgt het secretariaat.

Wij wensen het nieuwe bestuur alvast veel succes toe bij het verder uitbouwen van de club en de promotie van de ijshockey sport.

Posted on January 7, 2016 at 22:03 by MV

News archive