Nieuw seizoen, nieuwe regels Nieuw seizoen, nieuwe regels

Bij de start van het nieuwe ijshockey seizoen zullen enkele nieuwe spelregels worden toegevoegd aan het spelregelboek en zullen enkele aanpassingen aan bestaande spelregels worden verwerkt, hiermee houdt de IIHF een 4-jaarlijkse traditie in eer.

De internationale ijshockey gemeenschap kijkt nauw toe op de ontwikkeling van de sport en stuurt op regelmatige tijdstippen bij daar waar nodig. Regelaanpassingen worden steeds door alle ijshockeylanden gestemd voorafgaand publicatie. In de komende weken zal een nieuwe versie van het IIHF-regelboekje (Engels) beschikbaar komen, de RBIHF plant een Nederlandstalige en Franstalige versie voor referentie beschikbaar te stellen.
De IIHF zal tevens gebruik maken van de nieuwe publicatie om de lay-out van het reglementenboek bij te sturen, naast de regel worden waar noodzakelijk implementatie voorbeelden toegevoegd waardoor de toepassing van de regel verder verduidelijkt worden.

Volgende aanpassingen worden ondermeer voorzien ; Late Hit Rule, Interference, Scoring a goal (goal frame), injury classification, goal crease layout, team officials and technology, penalty shot procedure.

De RBIHF zal voor aanvang van het komende seizoen briefings voorzien voor scheidsrechters, coaches, spelers en officials. Daar het gaat om spelregels, is de impact algemeen en niet beperkt tot de top divisies.

Meer informatie zal via deze website worden meegedeeld.

Posted on May 19, 2018 at 09:34 by MV

News archive