Zalig kerstfeest

Langs deze weg willen wij al onze leden en sportliefhebbers een zalig kerstfeest toewensen.
Vanwege het webteam, het secretariaat en de leden van de Belgische ijshockey Federatie.
Posted on December 25, 2006 at 00:42 by MV

News archive