VERGADERING ELECTRONISCHE SHEET OP 15.12.2010 VERGADERING ELECTRONISCHE SHEET OP 15.12.2010

Zoals aangekondigd op de Wedstrijdcommissie van 8 december zal er op woensdag 15 december 2010 om 20u00 een vergadering plaatshebben in het Huis van de Sport in Berchem. Alle personen die een 'login' ontvangen hebben zijn uitgenodigd op deze vergadering.


Posted on December 15, 2010 at 10:05 by MK

News archive