Brussels tiger’s foutief in DB2

Niettegenstaande verschillende controles en de voorzichtigheid waarmee is tewerk gegaan bij het opstellen van de nieuwe kalender heeft de wedstrijdleider zopas vastgesteld dat het BD2 team van Brussel foutief is opgenomen in de kalender. Hierdoor zal de competitieleider Herman Dens zo snel mogelijk de huidige officiële kalender aanpassen.
Posted on November 30, 2005 at 22:46 by

News archive