Enkele spelregels aangepast of verscherpt.. Enkele spelregels aangepast of verscherpt..
Dit seizoen werden een aantal nieuwe spelregels van kracht die naast de gebruikelijke IIHF regels worden toepassen, een overzicht :

1) Bij wedstrijden in de National League is het mogelijk spelers in een gelijkwaardige vechtpartij te bestraffen met enkel een 5' Major Penalty (zonder extra Game Misconduct). Pas bij een eventuele derde gelijkwaardige overtreding wordt een Game Misconduct Penalty opgelegd.

2) Bij alle wedstrijden op alle niveaus geldt dat er géén penalty wordt opgelegd wanneer de puck rechtstreeks buiten het speelveld wordt geschoten. Tevens zal er bij het opzettelijk verplaatsen van het doel, wanneer de aanvallende speler een ware doelkans heeft en er geen speler of keeper zich tussen hem en het doel bevindt, het doelpunt worden toegekend (in plaats van een Delaying The Game Penalty).

3) Bij alle wedstrijden tot en met de U16 zullen alle stick overtredingen boven de heup van de tegenstander bestraft worden met een automatische 2'+2' Minor Penalty. Het betreft dus overtredingen zoals Slashing, Cross Check, Hooking, High Stick. 

Cette saison, un certain nombre de nouvelles règles de jeu ont été adaptées selon les règles de la IIHF, en l’occurrence :

1.Durant les compétitions de la Ligue Nationale, il est possible, lors d’une égalité numérique sur la glace, de punir des joueurs d’une Pénalité Majeure de 5’ (sans extra pénalité de mauvaise conduite). Il est convenu que lors d’une troisième transgression équivalente, une pénalité majeure de mauvaise conduite peut être infligée.

2.Lors de toutes les compétitions de quelque niveau que ce soit, aucune pénalité n’est infligée si le palet est tiré directement hors de la sphère de jeu. C’est également valable lors du déplacement du but lorsque l’attaquant aurait eu une chance réelle de marquer un but et qu’il n’y a aucun joueur ou gardien entre lui et le but, le but est accordé (en lieu et place de la pénalité Retard de jeu).

3.Lors de toutes les compétitions jusqu’au U16 compris, toute infraction au moyen dela crosse plus haut que la hanche du joueur adverse sera punie d’une pénalité automatique de 2’+2’ de pénalité mineure. C’est valable pour les infractions de type Fouetter, Charge avec la crosse, Retenir, Crosse haute.

Posted on October 8, 2012 at 09:49 by MV

News archive