“HET GROTE NEDERLANDSE IJSHOCKEYBOEK” verschijnt op 18 januari 2012 “HET GROTE NEDERLANDSE IJSHOCKEYBOEK” verschijnt op 18 januari 2012

Udo Reinold (GER) schreef in samenwerking van met Marcel Schellekens (NED) en Hans Eeuwes (NED)  een nieuw boek met als titel "HET GROTE NEDERLANDSE IJSHOCKEYBOEK".  Het werk telt 424 bladzijden en is geïllustreerd met  200 kleurenfoto's. Naast de Nederlandse teams is er ook aandacht voor de 18 Belgische ploegen die ooit in de Nederlandse competitie meedraaiden. Het boek verschijnt op 18 januari 2012 naar aanleiding van de Bekerfinale in Nederland. Udo Reinold, Marcel Schellekens en Hans Eeuwes zijn/waren goede bekenden in de Belgische ijshockeywereld vermits zij gedurende vele jaren de statistieken van de KBIJF maakten.

De prijs van het boek bedraagt 48,64€ (boek 39,95€  +  8,69€ portkosten). Over te schrijven op Rabobank Onderbanken Nederland - banknummer 13 31 96 143 - BIC RABONL2U - IBANnummer NL24 RABO 0133 1961 43.

Adres Udo Reinold: Bahnhofstrasse 87 - D-52538 Gangelt-Birgden  Duitsland.

 Email kaerjeng@oal.com


Posted on January 6, 2012 at 22:47 by MK

News archive