Finale BVB-CDB Phantoms (Deurne) vs White Caps (Turnhout)

Met deze hebben wij de eer U te berichten dat de finale van de Beker van België op 07.01.2006 te Hasselt met de ploegen PHANTOMS Deurne en WHITE CAPS Turnhout, zal gespeeld worden onder voorbehoud. Door Icehockey Leuven werd een gerechtelijke procedure ingesteld voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zetelend in Kort Geding, met het oog op het bekomen van een aanpassing van het klassement van de voorronde-competitie teneinde zelf aan de Bekerfinale te kunnen deelnemen. De vordering van IHCL werd als ongegrond afgewezen bij vonnis van 29.12.2005. Tegen dit vonnis werd door IHCL hoger beroep ingesteld. Door het Hof van Beroep te Brussel werd echter nog geen uitspraak gedaan, zodat wij verplicht zijn ter kennis te brengen dat de wedstrijd van 07/01 onder voorbehoud wordt gespeeld. Indien achteraf een arrest zou tussenkomen waarbij de vordering van IHCL gegrond zou verklaard worden derwijze dat een nieuw klassement zou dienen opgesteld te worden, zal een nieuwe finale worden georganiseerd met als deelnemende clubs diegene die door het nieuwe klassement alsdan de eerste twee plaatsen bekleden. Namens de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie
Posted on January 4, 2006 at 19:21 by MV

News archive