TRANSFERPERIODE T&M 30 JUNI 2010 !!!

Omwille van de laatste ontwikkelingen van de seniorencompetitie (het samenvallen van de Elite en National League) heeft de voorzitter van de KBIJF beslist om de transfertermijn te verlengen tot 30 juni 2010. Alle formulieren blijven ongewijzigd.

 

Indien een speler wenst te transfereren van club A naar club B dan dient de speler enkel en alleen via een aangetekend schrijven zijn aanvraag voor transfer te richten aan de KBIJF vzw, t.a.v. KBIJF vzw, Boomgaartstraat 22, bus 49, 2600 Berchem, met vermelding van: Naam, Voornaam, Geboortedatum, Adres, Licentienummer, Club die men wenst te verlaten en de club waar men wenst bij aan te sluiten. Deze laatst vermelde club dient de aanvraag mee te ondertekenen. Het versturen van het aangetekend schrijven dient te gebeuren in de maanden mei en juni (datum poststempel geldt als bewijs).

Eventueel kan u bijgevoegd formulier als voorbeeld gebruiken.


Posted on May 17, 2010 at 23:22 by MK

News archive