News Inform 750 Online News Inform 750 Online

De News Inform zoals we die vandaag kennen, verscheen voor het eerst op 27 oktober 1975 en was een initiatief van de heer Frans Heylen uit Herentals. Daarvoor bestond er reeds sinds augustus 1971 een "Bulletin d'information" dat zeer onregelmatig verscheen. De oprichter hiervan was de Brusselaar en oud-international Robert Waldschmidt.

 

De 749 nummers die tot vandaag verschenen waren het werk van: Frans Heylen (11 nummers) - Bob De Paepe (15) - René Van den Broeke (60) - Rik  Eilers (78) - Sonja Verstraeten (+ Gerard Sak) (52) - Daniëlle Gladiné ( + Gerard Sak) (27) - Jan Bergman (163) - Jeannine Clement (341) -Jan Casteels (1) en dit is het 2de nummer van de huidige Secretaris-Generaal Christian Pierre.

 

Eerst verscheen dit nieuwsmagazine onder de benaming "informatiebulletin", dan werd het "Info" en daarna "Informal News". Op 17 oktober 1982, dus nu 25 jaar geleden, doopte de toenmalige Secretaris-Generaal Rik Eilers dit orgaan "News Inform".


Posted on November 13, 2007 at 15:18 by CP

News archive