JEANNINE CLEMENT TREKT ZICH TERUG ALS S.G. VAN DE KBIJF

Met een schrijven heeft mevrouw Jeannine Clement aan het bestuur van de KBIJF, aan alle commissies en aan alle clubs laten weten dat zij zich om gezondheidsredenen wenst terug te trekken als Secretaris-Generaal van de KBIJF.
Jeannine kwam het ijshockeywereldje ingedwarreld midden van de jaren tachtig toen haar zoon Alain een aansluitingskaart voor Olympia Heist tekende. Al vlug staken haar echtgenoot Chris en zijzelf de handen uit de mouwen en zij stond er ondere andere op dat de kleedkamer steeds netjes werd achtergelaten.
In 1990 werd Chris Clement de voorzitter van Olympia Heist en Jeannine nam het schrijfwerk voor haar rekening. Op de memorabele Algemene Vergadering van 25 juni 1991 kreeg Chris Clement de voorzittershamer van de KBIJF doorgeschoven met o.a. Jan Bergman als Secretaris-Generaal. Tijdens de Algemene Vergadering van 24 juni 1995 werd Jeannine Clement aangesteld als Secretaris-Generaal van de KBIJF. Vooraan in 'haar' eerste Info N°407 van 18.09.1995 stond een tekst die we graag onderaan dit blad publiceren. In de 12 jaar dat Jeannine de voornaamste functie in de Belgische ijshockeywereld vervulde, verdubbelde bijna het totale ledenbestand. Zowat al het administratief werk werd bijna door haar alleen afgewerkt. 5u30 s'morgens was voor haar een normaal aanvangsuur.....tot s'avonds. Haar werk was steeds af! Ook in het weekend stond het familieleven ten huize Clement in het teken van de puck en de stick.
Het echtpaar Clement vertegenwoordigde ons land gedurende 12 jaar op Internationale Congressen en waren daar graaggeziene figuren.
Een vrij onschuldig autoongeval op 23 maart, na een ijshockeyvergadering, heeft veel grotere gevolgen gehad dan men op het eerste zicht kon vermoeden. Nu heeft zij noodgedongen, een jaar vroeger dan voorzien, haar afscheid moeten aankondigen. Jeannine Clément is, met haar 12-jarig Secretariaat-Generaal, met vele jaren voorsprong diegene die het langst, in het bijna 100-jarig bestaan van de KBIJF, de paperrassen van de Federatie beheerde. En dit met een nooitgeziene ijver en inzet.
Privé is zij de moeder van een zoon en een dochter en de fiere oma van 3 peuters. Enkele dagen geleden kondigde ze met de glimlach aan dat bij dochter Sylvia nummer 4 besteld is.
Namens de ganse ijshockeygemeenschap willen we Jeannine van harte bedanken, wensen haar een voorspoedige revalidatie toe en zij zal zeker in het najaar met de nodige luister gevierd worden.

NEWS INFORM 407 18.09.1995 VOORWOORD
"Gedurende de Algemene Vergadering van 24.06.95 werd ik officiëel aangesteld als Secretaris Generaal van de KBIJF. Mijn ervaring wat ijshockey betreft is niet zo groot, mijn ervaring als secretaresse des te meer. Ik zal mijn uiterste best doen om hetgeen waar ik verantwoordelijk voor ben zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit kan enkel indien jullie eveneens Uw medewerking verlenen. Daarom verzoek ik beleefd ook van Uw kant om een optimale medewerking. Ik hoop op een goede en sportieve collaboratie, waarvoor ik U nu reeds van harte bedank. Ik luister en aanvaard een goede raad en advies.
Sportieve groeten
Jeannine Clement. "

Posted on June 16, 2007 at 13:58 by JC

News archive