Algemene leden vergadering RBIHF ; Een ingekort seizoen. Algemene leden vergadering RBIHF ; Een ingekort seizoen.

Dit jaar, omwille van de corona maatregelen, werd gekozen om de jaarlijkse Algemene Vergadering van de RBIHF online te laten doorgaan, en sinds de aanpassing vorig jaar waren ook de inline clubs er dit jaar voor het eerst bij.

In het overzicht van voorzitter Pascal Nuchelmans, werden niettegenstaande het door corona ingekorte seizoen heel wat bijzondere hoogtepunten aangehaald. Vooral enkele individueel sterke sportieve prestaties bij zowel spelers als scheidsrechters genoten een eervolle vermelding naast het schitterende werk dat door de verschillende commissies is afgeleverd. Met name de opleiding en ondersteuning van club- coaches en scheidsrechters kreeg naast een gezond financieel beleid de aandacht.

Als klapper op de vuurpijl kondigde de Raad van Bestuur aan om alle Belgische aangesloten ijshockey- en Inline clubs een hart onder de riem te steken in deze onstabiele en onzekere tijden. Dit door 10% van de betaalde RBIHF-lidmaatschapskosten van het voorbije seizoen terug te betalen, samen goed voor zo’n 17.000 Euro.

Daarnaast kwam er een einde aan de 4-jaarlijkse bestuur cyclus, daar de huidige leden van de raad van bestuur Pascal Nuchelmans, Johan Bollue, Hub Van Grinsven en Marc Verlinden bereid waren om door te gaan, en er geen nieuwe kandidaten zich hadden aangeboden werd het 4-tal opnieuw benoemd voor een periode van 4 jaar.

De ganse ijshockey en inline gemeenschap kijkt uit naar de start van het nieuwe seizoen wat gepland staat voor begin oktober. De hoogste tijd om de slippers op te bergen en de schaatsen terug boven te halen !

Posted on August 22, 2020 at 16:00 by MV

News archive