Historische Bestuursbeslissing KBIJF! Historische Bestuursbeslissing KBIJF!

Primeur in de Belgische IJshockey wereld; de Raad van Bestuur van de KBIJF heeft zonet besloten de aangesloten Belgische ijshockey clubs financieel een steuntje in de rug te geven.
“Jawel, als KBIJF hebben wij de voorbije jaren ook aan de financiële situatie van onze Federatie hard gewerkt. Van een negatief saldo pakweg 6 jaar geleden zijn we als ijshockey Federatie ondertussen naar een gezonde stabiele financiële organisatie geëvolueerd. Desondanks hebben we ook hard gewerkt aan de Federatiestructuur, aan de gecertifieerde Coaches opleidingen, aan de competitie opzet bij jeugd, recreanten en seniors alsook aan onze LTP’s bijvoorbeeld. En dit steeds binnen de vooraf opgezette budgetten en met de nodige externe partners die ons hierin ondersteunden. Nu zijn we op een punt gekomen dat onze reserves hoger zijn dan hetgeen nodig is om kritieke situaties op te vangen ” aldus Voorzitter Pascal Nuchelmans. “Anderzijds beseffen we wel ook dat vele ijshockey clubs het lastig hebben. De kosten voor de clubs lopen op; denk maar aan het ijs alleen al en we weten dat evenementen financieel succesvol organiseren steeds moeilijker wordt, sponsors binnenhalen in deze tijden geen makkie is en ook de vrijwilligers staan niet met bosjes klaar om belangeloos het hele seizoen in te springen voor de werking van de club. Daarom hebben we zonet als Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische IJshockey Federatie besloten een aanzienlijk budget dit jaar nog vrij te maken ter ondersteuning van onze Belgische ijshockeyclubs.
Een eerste schijf van ongeveer 20.000 € zal nu, deze maand, onder de ijshockeyclubs verdeeld worden pro rata van de bij de Federatie aangesloten leden en de verschillende ingeschreven competities gedurende de laatste 5 seizoenen.
Een tweede schijf van ongeveer € 20.000 zal worden vrijgemaakt gedurende het volgend seizoen als de Olympische bijdrage van de IIHF wordt gestort. Deze schijf zal niet zonder inspanning worden overgemaakt, maar de clubs dienen hiervoor dossiers in te dienen die de sport ontwikkelt en/of meer leden zal aantrekken. Hiervoor zal Johan Bollue bepalen of er een gedeeltelijke of gehele bijdrage door de KBIJF zal worden gestort. Ook hier streven we erna om een zo eerlijke verdeling onder de ijshockey clubs te realiseren.” Quasi uniek initiatief van de KBIJF om bijna € 40.000 terug te geven aan de leden en dus zeker een mooi initiatief voor de Belgische ijshockeyclubs.
 

Posted on June 27, 2017 at 01:56 by RD

News archive