White Caps wordt Turnhout Tigers White Caps wordt Turnhout Tigers

Jarenlang was White Caps een begrip in het Belgische ijshockey, maar daar komt nu abrupt een einde aan. White Caps wordt immers opgeslorpt door Turnhout Tigers, de jeugdafdeling  van de club en zal ook onder die naam verder aantreden. Met een infovergadering voor spelers en ouders bracht het bestuur woensdagavond iedereen op de hoogte van de drastische veranderingen binnen de Turnhoutse ijshockeyclub. White Caps houdt met onmiddellijke ingang op te bestaan, want wordt opgeslorpt door Turnhout Tigers. “Dat is een pure noodzaak, want we willen al het negatieve wat rond White Caps hing volledig tenietdoen.”, legt voorzitter Chris Van Campenhout onmiddellijk uit. “We willen met een propere lei starten en daarom voeren we ook deze naamsverandering door. We zijn nu niet langer een ijshockeyploeg met een jeugdwerking, maar voortaan zijn de rollen omgekeerd. Turnhout Tigers is een jeugdijshockeyclub met ook een eerste team. Zo’n ploeg is natuurlijk belangrijk, want het eerste team is uiteraard het vlaggenschip van een club. Wij willen hier echter bouwen vanuit de jeugd en dat is ook de duidelijke opdracht voor onze nieuwe coach Andy Tenbult. Hij start met ons dit project en zal naast hoofdcoach ook de trainer zijn van al onze jeugdploegen.” Wie meer info wil, kan die vinden op http://www.turnhouttigers.be. De club vraagt ook uitdrukkelijk om voortaan alle correspondentie aan de nieuwe bestuursleden te richten.

Posted on May 29, 2015 at 07:59 by AF

News archive