ALGEMENE VERGADERING KBIJF: HUIDIG BESTUUR HERVERKOZEN ALGEMENE VERGADERING KBIJF: HUIDIG BESTUUR HERVERKOZEN

Voorzitter Pascal Nuchelmans opende, op zijn vlotte wijze, op vrijdag 17 augustus 2012 even na 20u de Algemene Vergadering van de KBIJF in Berchem (Antwerpen) waar 14 van de 16 clubs aanwezig waren die samen goed waren voor 168 van de 180 'stemmen'. In sneltreinvaart werd een kort overzicht gegeven van het afgelopen seizoen (onderlijnde de prestaties van de Nationale Teams en zeker deze van de U18 en Senioren die hun WK wonnen) en werden de balans- en resultatenrekening en de begroting 2012-2013 unaniem goedgekeurd. Ook de herverkiezing van de Raad van Bestuur voor de komende 4 jaar was éénparig. De rondvraag nam 5 keer meer tijd in beslag dan de rest: vooreerst de verzekering met de nadruk op de tanden ! Per tand wordt maximum 150€ terugbetaald met een maximum van 600€ per dossier. Velen spelen vanaf hun 18 jaar met een half vizier. Dit betekend ook dat ze "het risico aanvaarden"! Dan stelde de nieuwe wedstrijdverantwoordelijke Roger Broeckx de Beker- en de Competitiekalender voor. HYC Herentals 1 zal in de Bekercompetitie aantreden zonder imports… en daarvan was iedereen getuige, alles is volgens loting bepaald. Hierover komen we tijdens de volgende dagen terug. En verder enkele lastige vragen over de Non Checking Competitie (senioren), het aantal kernspelers in de Senioren- en U23competitie, de referees en het switchen van spelers in de diverse categorieën. Het was 22u15 toen Pascal Nuchelmans de vergadering sloot.


Posted on August 18, 2012 at 00:51 by JC

News archive