JAN MERTENS BLIJFT BIJ IHC LEUVEN

Op 8 augustus 2007 meldden we U dat Jan Mertens een voorstel van Amsterdam om daar "op proef" te gaan spelen had aangenomen. Omwille van werkomstandigheden zal de pas afgestudeerde Jan Mertens blijven waar hij was, namelijk bij IHC Leuven.
Bron: website IHC Leuven
Posted on September 6, 2007 at 17:20 by JC

News archive