Oprichting van een nieuwe Recreanten Liga: NCL (Non-Checking League) Oprichting van een nieuwe Recreanten Liga: NCL (Non-Checking League)

De Raad van Bestuur van de KBIJF heeft besloten om een nieuwe Recreanten League, namelijk de NON-CHECKING LEAGUE (NCL), op te richten.

Zoals besproken op de infovergadering op 29 mei, zullen de spelers van de teams in deze NCL, ingeschreven worden bij de KBIJF als SEN spelers. De minimum leeftijd om deel te nemen is 16 jaar(U18). Clubs die nog een hoger spelend team in de NAL of Eredivisie heeft spelen zullen een lijst van 15 kernspelers dienen op te stellen, dit voor de start van de competitie. Deze kernspelers kunnen dan niet deelnemen aan de NCL en zeker niet aan de REC1 en REC2 competities. Zowel de NCL als REC1/2 blijven een recreantencompetitie waar de clubs zelf de referees dienen te voorzien.

Als compensatie voor de meerkost van de inschrijvingen van de spelers, heeft de Raad van Bestuur tevens beslist om de inschrijvingskosten van elk NCL team te schrappen.

De KBIJF behoudt alle rechten om autonoom de ingeschreven REC Teams te verdelen over de NCL, de REC1 en REC2 leagues.

De NCL is een league zonder stijgers en dalers, dit in tegenstelling tot de REC1 en REC2 leagues, die op deze manier met elkaar verbonden blijven. Laurens Luykx


Posted on July 18, 2012 at 12:42 by MK

News archive