Gil Paelinck als opvolger van Bill Morgan

Wat al langer in de wandelgangen te horen was is thans officieel geworden . Gil Paelinck is benoemd tot nieuwe coach van ons Nationaal seniorenteam. De benoeming vond reeds plaats begin januari, maar is op vraag van betrokken partijen pas nu officieel .

Bill Morgan heeft ontslag genomen, daar zijn aanstelling als coach van HYC, en zijn drukke profesionele agenda niet meer te combineren viel met zijn taak als bondcoach. Wij wensen Bill alle sucses toe in de toekomst, en bedanken hem voor het goede werk die hij verrichte , dit onder welliswaar moeilijke omstandigheden. Gil Paelinck , die door Bill Morgan zelf is voorgedragen als zijn opvolger en zeer goede wissel op de toekomst is reeds met de voorbereiding van het WK in Sofia -Bulgarije begonnen. Zijn eerste taak is ondermeer een nieuw team van begeleiders samen te stellen, en trachten de vacante betrekkingen van teammanager en assistentcoach in te vullen.

Een eerste spelersselectie zal kortelings gepubliceerd worden , en de echte sportieve voorbereiding is gepland meteen na de play-offs. Zodoende kunnen alle geselecteerde spelers hun verbintenis met betrokken clubs nakomen.
Posted on February 10, 2006 at 10:08 by MV

News archive