NEWS INFORM

Voortaan wordt de News Inform niet meer per post of email verstuurd. Kan gelezen en afgeprint worden van de site. Personen die de News toch nog wensen te ontvangen via post of email, moeten dit specifiek melden aan de Secretaris-generaal. Naar aanleiding van de situatie zullen daar onkosten voor aangerekend worden.
Posted on November 13, 2006 at 18:46 by JC

News archive