In-line scheidsrechters krijgen nieuwe structuur.

Scheidsrechters zijn en blijven een bijzonder belangrijke schakel binnen onze sport. Met als doel het scheidsrechterscorps verder te structureren en een doelbewust beleid op te zetten voor de toekomst heeft de Inline commissie besloten om de Marc Verlinden (ex-Internationaal scheidsrechter, ex-Referee in Chief ijshockey en instructor HockEduc) aan te trekken als nieuwe drijvende kracht binnen de inline scheidsrechters groep.

Hij zal met onmiddellijke ingang werk maken van een nieuwe en duidelijke structuur binnen de nationale en regionaal scheidsrechters groep. Naast de samenstelling van een Nationale scheidsrechterscommissie zullen eerdaags ook informatieve meetings worden opgezet met de huidige scheidsrechtersgroep, clubs en regionale verantwoordelijke. Hiermee willen wij de verstandhouding en sfeer tussen spelers, scheidsrechters en clubs verder optimaliseren met als doel onze sport verder uit te bouwen.

Meer informatie volgt in de volgende dagen ..

Posted on November 29, 2011 at 16:53 by CH

News archive