Aanstelling Referee in Chief KBIJF vzw : Marco Coenen Aanstelling Referee in Chief KBIJF vzw : Marco Coenen

De Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Nuchelmans, en Nico Toemen, Executive Director, kondigen via bijgaand persbericht ( pdf-document) de aanstelling aan van de nieuwe Referee in Chief. De Raad van Bestuur wil tevens Michel Eysermans bedanken voor zijn inzet en drive om afgelopen jaar deze functie uit te oefenen.


Attachments

Posted on August 9, 2011 at 20:38 by PN

News archive