Algemene Ledenvergadering KBIJF vzw

Beste,

Via deze weg willen wij alle effectieve leden (clubs) informeren dat de Raad van Bestuur de volgende datum heeft bepaald voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering: 19 augustus 2011 te Berchem om 20.00 uur.

Gelieve ervoor te zorgen dat elke club een afgevaardigde stuurt.

De agenda zal ruimschoots op tijd worden kenbaar gemaakt. Indien u extra agendapunten wenst toe te voegen gelieve het secretariaat te informeren via office@rbihf.be.

Sportieve groeten,

Pascal Nuchelmans / President KBIJF vzw


Posted on July 28, 2011 at 14:11 by PN

News archive