De in-line commissie in een nieuwe vorm. De in-line commissie in een nieuwe vorm.

Zopas maakte het federatie bestuur bekend dat de in-line organisatie er dit jaar wat anders zal uitzien. Hoewel het initieel niet de bedoeling was om de dagelijkse structuur aan te passen is er bij gebrek aan kandidaat leden overgegaan tot een uniforme structuur vergelijkbaar met de andere commissie binnen de RBIHF. Voortaan zullen alle inline-clubs telkens de 2de maandag van de maand samenkomen in Berchem voor een In-line commissie vergadering. De vergadering zal worden voorgezeten door Marc Verlinden als afgevaardigde van het verbondsbestuur bijgestaan door Christel Heyman (secretaris in-line) en Guy Huybrechts (wedstrijdleider). Op die manier wil voorzitter Pascal Nuchelmans de communicatie tussen de clubs onderling en de in-line commissie optimaliseren. Door hun nauwere betrekking bij de organisatie moet erin geslaagd worden om de sport nationaal aan publiciteit te laten winnen.


Posted on September 7, 2012 at 12:00 by MV

News archive