BeneLeague 2017/2018 komt eraan! BeneLeague 2017/2018 komt eraan!

Donderdagmiddag bereikte ons het nieuws dat de NIJB meldt dat de Nederlandse BeNe-League-clubs toch deelnemen aan de Competitie 2017/2018 onder de auspiciën van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey. De unanieme keuze van de Nederlandse clubs; in eerste instantie niet gekend in de eerdere beslissing van de NIJB, is gebaseerd op herstel van de harmonie in een zo breed mogelijke competitieopzet. Dit is meteen ook de opdracht die de Nederlandse clubs aan beide bonden meegeven. De komende maanden zullen er zowel op organisatorisch als op bestuurlijk niveau heel wat thema’s aan bod komen binnen de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey. Veranderingen die RBIHF-voorzitter en Beneliga-president Pascal Nuchelmans deels al voorstelde opdat de Beneliga verder kan groeien als een competitieopzet waar alle betrokken partners ook gelijkwaardige actoren zijn.
Op korte termijn zullen de koppen bijeen gestoken worden om de voortgang van het proces meer in detail te bespreken. Hierbij zal er een nadere invulling gegeven worden aan onder meer het Speelreglement, Tuchtreglement, de competitieplanning en de commercialisering van de BeneLiga.
Positief is alleszins dat de sportieve actoren wel degelijk unaniem voor een derde seizoen Bene-League gekozen hebben! Het sportief niveau van onze sport is met een hoogstaande Bene-competitie zeker gebaat; zaak is nu om de doelen en uitdagingen duidelijk en gezamenlijk uit te tekenen en dan stap voor stap deze ook te concretiseren om zo de toekomst van deze mooie Bene-competitie te verzekeren en uit te bouwen.

Posted on June 9, 2017 at 06:00 by RD

News archive