Overgedragen verantwoordelijkheden per 1 Januari Overgedragen verantwoordelijkheden per 1 Januari

Sinds 1 januari zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd binnen de RBIHF structuur.

Na vele jaren trouwe dienst geeft Saskia Goetgeluck het secretariaat volledig over aan Lutgarde die sinds de start van het seizoen langzaam maar zeker de taken stuk voor stuk heeft overgenomen. Voortaan zal Lutgarde het enige aanspreekpunt zijn voor administratieve vragen binnen onze federatie.
Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om Saskia van harte te bedanken voor haar inzet voor de sport.

Ter zelfde tijd heeft ook Marcel Bekkers de commissionersvlag overgenomen van Laurens Luyckx .
Sinds oktober van dit jaar loopt Marcel al samen met Laurens door de strafzaken in voorbereiding op de overdracht. Laurens krijgt hiermee opnieuw wat extra tijd vrij voor zijn andere verantwoordelijkheden binnen de RBIHF.

Wij wensen de twee nieuwe krachten veel succes in hun nieuwe functie !

Posted on January 9, 2015 at 01:00 by MV

News archive