TRANSFERLIJST 2010-2011

Beste in bijlage is de transferlijst toegevoegd van spelers die hun transfer hebben aangevraagd. Spelers die "nog niet" of "niet" zijn goedgekeurd kunnen zich wenden tot het bondssecretariaat voor meer inlichtingen.


Posted on July 21, 2010 at 13:30 by MK

News archive