GEORGES HARTMEYER, OUDSTE LID VAN DE KBIJF, OVERLEDEN GEORGES HARTMEYER, OUDSTE LID VAN DE KBIJF, OVERLEDEN

Zaterdag 31 oktober 2009, ging Georges Hartmeyer van ons heen. Vader Hartmeyer werd geboren op 12 december 1923 en sloot in 1936 bij Brussels IHSC aan en heeft nog steeds het KBIJF-aansluitingsnummer 49. In 1952, toen de Saint Sauveurijsbaan in Brussel sloot verhuisde hij naar Antwerpen en Luik om zijn lievelingssport te blijven uitoefenen. Bij de opening van Posseidon in 1965 keerde hij naar de hoofdstad terug om enkele jaren later (1970) definitief met Brussels naar Vorst Nationaal te verhuizen. Pas dan hing hij de schaatsen aan de haak.

Georges Hartmeyer was een technisch zeer begaafde speler die aan 7 WK's deelnam. Na zijn loopbaan werd hij voorzitter van Brussels en voorzitter van de Franstalige IJshockeyfederatie (URFHG). Tot diep in de jaren 1980 was hij ondervoorzitter van de KBIJF. In 2008 opende hij samen met Edgard Verlinden in  Hofstade de tentoonstelling "100 jaar KBIJF". Ook op privévlak ontving hij vele onderscheidingen. Gedurende jaren was hij textielhandelaar en later chauffeur bij PRB.

Georges Hartmeyer is de vader van Patrick Hartmeyer en de grootvader van Julien Zwikel (nu Phantoms Antwerp).

Namens de KBIJF, haar leden en sympathisanten bieden we aan de familie onze oprechte deelneming aan bij dit zwaar verlies.


De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 9 november om 10.45u. in de  Sint Pieterskerk, Sint Pietersvoorplein te 1180 Ukkel.

Crematie om 12.45u., Crematorium van Brussel, Stillelaan 61,1180 Ukkel

Het adres waarnaar het rouwbeklag kan worden verzonden: Familie Hartmeyer Patrick, 20 avenue des Alliés, 1410 Waterloo

Les funérailles auront lieu le lundi 9 novembre, à 10h45, en l'église Saint-Pierre, Parvis Saint-Pierre à 1180 Uccle.

Crémation à 12h45, Crématoire de Bruxelles, 61 rue du Silence, 1180 Uccle

L'adresse où les condoléances pourront être envoyées est: Famille Hartmeyer Patrick, 20 avenue des Alliés, 1410 Waterloo

Attachments

Posted on October 31, 2009 at 21:44 by MK

News archive