Federatie scheidsrechters voor de U18 competitie Federatie scheidsrechters voor de U18 competitie

Bij aanvang van dit seizoen kondigde Nico Toemen (RBIHF Executive director Officials) aan dat voortaan 1 officiële scheidsrechter zal worden aangewezen voor U18 wedstrijden. Marco Coenen (Referee in Chief) zal de aanwijzingen doorvoeren, hij voegde er wel aan toe dat er van de clubs wel verwacht wordt dat zij 2 linesman leveren voor de wedstrijden. Hiermee wil de RBIHF tegemoet komen aan de vraag om de hogere jeugdwedstrijden beter te begeleiden. Momenteel beschikt het scheidsrechterskorps nog niet over voldoende krachten om meer dan 1 scheidsrechter af te vaardigen, maar hoopt dit in de toekomst toch te doen. Ook de NCL (Non-Checking-League) was vragende partij voor officiële scheidsrechters, maar door gebrek aan manschappen kon ook daar nog niet worden op ingegaan.


Posted on September 10, 2012 at 12:00 by MV

News archive