2008 "KBIJF BESTAAT 100 JAAR" 2008

Op 15 en 16 mei 1908 werd in Parijs door 5 landen, waaronder België, de Internationale IjshockeyFederatie (IIHF) opgericht. Daarnaast zijn er 2 versies over oprichting van de Belgische IjshockeyFederatie (BIJF - het woord Koninklijk werd er pas in 1968 aan toegevoegd). De éné versie, waaronder deze van de IIHF, zegt dat de KBIJF werd opgericht in 1908, een andere versie zegt dat 1912 het geboortejaar is. Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Bestuur van de KBIJF werd besloten om de IIHF te volgen en 1908 officiëel als stichtingsdatum aan te houden.


Posted on November 20, 2007 at 09:45 by MK

News archive