ALGEMENE VERGADERING KBIJF 29 AUGUSTUS 2008

Op 6 juni 2008 werd de"Algemene Jaarlijkse Vergadering" onderbroken nadat een nieuw bestuur vrijwel unaniem werd verkozen. De voortzetting van deze vergadering had plaats op 29 augustus in Antwerpen (Boomgaardestraat - het nieuwe toekomstige secretariaat). 15 van de 19 Belgische clubs waren aanwezig, dus de 2/3 meerderheid werd ruimschoots overschreden. De voornaamste besproken punten waren: de overbrenging van de zetel van Tremelo naar Antwerpen - de aanstelling van Marijë De Vries als nieuwe secretaresse (meer détails zullen deze week volgen) - bespreking boekjaar 2007 en budget 2008-2009 - wijziging van de statuten. "Een boeiende en aangename vergadering" zo zouden we deze meeting kunnen omschrijven. Nagenoeg alle nieuwe voorstellen werden, na de nodige verfijningen, door de vergadering goedgekeurd. Bondsvoorzitter Pascal Nuchelmans vatte het in zijn slottoespraak goed samen: "Wij (het Verbondsbestuur) en de clubs hebben hetzelfde doel: het ijshockey promoveren."

Een uitgebreid verslag van deze Algemene Vergadering Deel 2 zal later gepubliceerd worden.


Posted on August 31, 2008 at 21:39 by JC

News archive