1 minuut stilte

Ter nagedachtenis van STEVEN VANTHILLO zullen dit weekeinde alle wedstrijden in de hoogste in-line divisie starten met 1 minuut stilte. Wij danken iedereen voor het betuigen van zijn medeleven aan zijn naaste familie.


Posted on February 13, 2013 at 14:27 by MV

News archive