2021 een jaar van hoop .. 2021 een jaar van hoop ..

Na 12 weken ijshockey Lock-down snakken we bij de start van het nieuwe jaar allemaal naar een beetje hoop en kijken graag vooruit naar wat de toekomst ons zal brengen.

Binnen 8 weken maken we het Corona jaar rond en bepaalt het virus onze sport 12 maanden lang. Niettegenstaande we vorig seizoen meer dan 80% van de wedstrijden konden afwerken, liet de ranking enkel toe om een handjevol kampioenen te huldigen, intussen weten we dat ook dit seizoen helemaal anders is verlopen als vooropgesteld.

Dit in sterk contrast met onze basis (U12 en jonger), welke in de meeste gevallen nog steeds wekelijks ijshockey of inline hockey kunnen beoefenen. Dit weliswaar buiten competitie maar het geeft alvast hoop dat de fundering van onze sport standhoudt.

Maar hoe moet het nu verder?
Veel hangt af van de komende weken en het moment waarop de eerste versoepelingen zullen ingaan. Als binnensport met contact zullen we in ieder geval onze beurt moeten afwachten, maar met de corona vaccins in het vooruitzicht hopen we dat meer jeugdreeksen de kans krijgen om terug te keren naar het ijs.

De toestand wordt nauwlettend in de gaten gehouden, en zodra er zich nieuwe mogelijkheden aanbieden zal de RBIHF daarop ingaan en zal dit gecommuniceerd worden naar de clubs. Op dat ogenblik zal bekeken worden of alternatieve jeugd scenario’s nog uitvoerbaar zijn.

Wij wensen alvast iedereen een goede gezondheid toe in 2021 en leven mee met onze spelers, coaches en supporters die in het voorbije jaar getroffen werden door deze verschrikkelijke pandemie.

Posted on January 18, 2021 at 12:00 by MV

News archive