IIHF Ice Times van oktober 2009... IIHF Ice Times van oktober 2009...

Hieronder vindt U (link) het" IIHF Ice Times" van oktober 2009. Hieraan is op blz.3 aandacht gewijd aan de "Golden Sunday" die op 20 september 2009 in het Jubelpark in Brussel werd georganiseerd. Op dezelfde pagina wordt ook het overlijden van voormalig Secretaris-Generaal van de KBIJF Jan Bergman vermeld.


IIHF_IceTimes_October_2009.pdf


Posted on October 23, 2009 at 12:15 by MK

News archive