CHRISTIAN PIERRE WORDT “MANAGER SPECIAL PROJECTS”

Organisaties evolueren en structuren veranderen. Daarom werd door de Raad van Bestuur van de KBIJF besloten de titel en functie van Secretaris-Generaal (SG) binnen de KBIJF af te schaffen. Immers, de SG van een sportfederatie staat aan het hoofd van de administratieve staf en voorziet in het dagelijks beleid van de federatie. Aangezien de KBIJF tot op heden altijd al met vrijwilligers heeft gewerkt, heeft het bijgevolg weinig zin een SG in de rangen te hebben en zorgt deze titel zelfs voor verwarring aangezien de laatste SG-Christian Pierre-het afgelopen seizoen niet instond voor het strikte secretariaatswerk.

Christian Pierre, die de titel van SG droeg sinds 2007, blijft zijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het Belgisch ijshockey binnen de KBIJF. Hij wordt "Manager Special Projects", een titel die beter de lading dekt bij zijn werk van het afgelopen seizoen, met name de organisatie van de tentoonstelling '100 jaar Belgisch IJshockey' en de 'Frozen Final 2009'.


Posted on June 18, 2009 at 22:49 by JC

News archive