Trainingschema aangepast

Het trainingsschema zal zo snel mogelijk worden doorgegeven Alle spelers die verwacht worden op de training ontvangen nog een personlijke uitnodeging
Posted on June 10, 2006 at 17:32 by RV

Lions archive