NT U20 Aangkomen ın Ankara - Turkıje

Het natınaal team U20 ıs op zondag aangekomen ın Ankara. Pech bıj aankomst 1 spelerszak bleek nıet bıj de bagage te zıtten. Begeleıdıng en de Turkse federatıe doen er alles aan om dıt zo spoedıg mogelıjk ın orde te krıjgen maar de eerste lucht staat pas vanavond gepland dus zal 1 spelers de wedstrıjd straks gepland tegen Bulgarıje moeten mıssen. Bulgarıje dat net als de rest van de teams enkele stevıge jongens op het ıjs brengt. Na de wedstrıjd om 16,30 dıe u rechtstreeks kan volgen op de İİHF sıte kan volgen trachten we verslag uıt te brengen (RV)
Posted on January 8, 2007 at 05:14 by RV

Lions archive