Primeur in de Belgische IJshockey wereld; de Raad van Bestuur van de KBIJF heeft zonet besloten de aangesloten Belgische ijshockey clubs financieel een steuntje in de rug te geven.
"Jawel, als KBIJF hebben wij de voorbije jaren ook aan de financiële situatie van onze Federatie hard gewerkt. Van een negatief saldo pakweg 6 jaar geleden zijn we als ijshockey Federatie ondertussen naar een gezonde stabiele financiële organisatie geëvolueerd. Desondanks hebben we ook hard gewerkt aan de Federatiestructuur, aan de gecertifieerde Coaches opleidingen, aan de competitie opzet bij jeugd, recreanten en seniors alsook aan onze LTP's bijvoorbeeld. En dit steeds binnen de vooraf opgezette budgetten en met de nodige externe partners die ons...

Posted on June 27, 2017 at 01:56 by RD

Primeur voor België; een cursus, opgezet door RBIHF in samenwerking met IIHF, specifiek voor allen die instaan voor het onderhoud & preparatie van het ijs op onze ijsbanen.
In deze 4-daagse cursus, waar zowel de theorie al de praktijk ruim aan bod komen, waar de verschillende technieken van ijsbereiding, lijnen markeren, logo's opzetten, ijs herstel- & onderhoudstechnieken alsook het goede gebruik van de werkmiddelen aan bod komen.
Alle ijsbanen werden reeds rechtstreeks benaderd via de groep http://icerinks.be/index.php maar ook ...

Posted on June 10, 2017 at 06:00 by RD

Donderdagmiddag bereikte ons het nieuws dat de NIJB meldt dat de Nederlandse BeNe-League-clubs toch deelnemen aan de Competitie 2017/2018 onder de auspiciën van de Stichting Grensoverschrijdend IJshockey. De unanieme keuze van de Nederlandse clubs; in eerste instantie niet gekend in de eerdere beslissing van de NIJB, is gebaseerd op herstel van de harmonie in een zo breed mogelijke competitieopzet. Dit is meteen ook de opdracht die de Nederlandse clubs aan beide bonden meegeven. De komende maanden zullen er zowel op organisatorisch als op bestuurlijk niveau heel wat thema's aan bod kome...

Posted on June 9, 2017 at 06:00 by RD