2023 TTN Ijshockey / AUT Hockey sur glace /TUE Icehockey

Lorsque vous utilisez des médicaments qui figurent sur la Liste des interdictions 2023, une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques doit être demandée à l’IIHF à l’avance (au moins 21 jours) par courriel bloetjes@iihf.com

Bij gebruik van geneesmiddelen die op de Verboden Lijst 2023 staan, dient vooraf (minimaal 21 dagen) een Therapeutische Gebruiksvrijstelling te worden aangevraagd bij de IIHF door te mailen naar bloetjes@iihf.com. 

Posted on February 2, 2023 at 13:21 by FVA